mindQ  
kelim-shluvim
   
         
       
   
 
כלי מחקר ייחודיים
 
 
mindQ
 
 
סדנאות חשיבה יצירתית עם צרכנים
סדנאות העומק הנן הרחבה של קבוצות המיקוד הרגילות למשך זמן של 3 שעות המאפשר הפעלת טכניקות מחקר מתוחכמות יותר וירידה לעומקן של מוטיבציות תפיסות ועמדות בשאלות פסיכו-צרכניות מורכבות .
הסדנאות מונחות ע"י פסיכולוג/ית מנוסה ומשתמשות בטכניקות השאולות מתחומי הפסיכו-דיאגנוסטיקה, האבחון הדידקטי והחשיבה היצירתית.