Basic Research Tools

כלים למחקרים שוטפים  -  מחקרי בסיס איכותניים

1. קבוצות מיקוד
קבוצות המיקוד של כלים שלובים  מתבססות על טכניקות פסיכו-דינאמיות השלכתיות  ומיועדות בעיקר לצורכי גישוש איכותני והצפת תובנות לגבי מוצרים, מותגים והקטגוריות בהם הם פועלים. הקבוצות מונחות ע"י חוקרים בעלי ניסיון רב בתחום השיווק והפסיכולוגיה של הצרכנים.
הקבוצות נערכות במתקן מקצועי של כלים שלובים הכולל מערכת צפייה חד-כיוונית ומערכת שמע פנימית. כמו כן, המתקן מצויד במערכת מצלמות אינטרנט המאפשרת צפייה של הלקוח בקבוצות מרחוק באופן מאובטח (כרוך בתוספת עלות).
ניתן גם להזמין שירות של צילום וידיאו דיגיטאלי באמצעות צלם מקצועי בתוספת עלות.

2.  ראיונות עומק 
ראיונות העומק מיועדים לשאלות מחקריות בהן אין ערך לדינאמיקה הקבוצתית (או אף חיסרון), או בשאלות מחקריות בהן יש משמעות לשיחה אישית מסיבות שונות כגון צורך באינטימיות, מורכבות הנושא ואופי הצריכה האישי של המוצר.
הראיונות מתקיימים, בהתאם לנושא המחקר, במתקני כלים שלובים או בנקודות מפגש עם הנבדקים כגון בתי קפה או בביתם הפרטי.

3. קבוצות מיקוד מגזרים
בכלים שלובים צוות מקצועי ייעודי המתמחה במגזרים השונים כגון המגזר הרוסי, החרדי והערבי באמצעות מנחים הקשורים במגזרים אילו.

ההתמחות במגזרים נותנת ערך מוסף הן בשלב תכנון מבנה הקבוצה והקו המנחה והן ביכולת הניתוח הפסיכולוגית-תרבותית הנובעת מהבנת הסביבה הסוציולוגית של המגזר והאינטראקציה שלו עם הפסיכולוגיה הצרכנית של הפרט.